EXPO KUNSTPLEIN

Expositie met een kleine demonstratie van je kunnen op het Kunstplein

Ook hier exposeer je met je eigen werk maar dan vanuit een kraam. Het is de bedoeling dat je je werk laat zien en een kleine demonstratie geeft hoe je te werk gaat. Dit kan schilderen zijn of tekenen, keramiek maken etc. Ook een sneltekenaar of iemand die karikaturen tekent is welkom.

Wil je meedoen, stuur een mail naar kunstintuinenoosteind@gmail.com
Vermeld aan welk onderdeel je mee wil doen en we sturen je een inschrijfformulier toe.

Geef je op!